Sample Development

Sample development workshop with Asiron

It was a nice day yesterday. I came here in Rangpur the night before yesterday. And yesterday was the 46th Independence Day of Bangladesh!

I went to one of our main producer Mrs. Asiron’s house. It’s around 10km far from the Rangpur main town. I had to change 3 different vehicle (Rickshaw,Autobike and Van) to go there. Not so hard……huh!?
Fortsätt läsa ”Sample Development”

QuizRR Training Program

Barn och djur i fin by i Bangladesh
QuizRR, ett digitalt träningsverktyg

redQ har blivit utvalda att delta i QuizRRs pilotprojektet i Bangladesh. Väldigt roligt och lärorikt tycker vi och våra arbetare. Det är ett digitalt träningsverktyg som tagits fram för att öka kunskapen om bl a arbetsrätt ökad kunskap kring rättigheter och skyldigheter för båda anställda och chefer.