Etiskt engagemang

redQ försöker välja områden för etablering av produktion eller samarbeten där byarna är mest utsatta. I t ex norra Bangladesh drabbas byarna årligen av Monga som kan beskrivas som svält i väntan på nästa skörd. När en by eller ett samhälle drabbas av monga hamnar de, förutom i svält, i socioekonomiska svårigheter, invånarna tappar lust och ork, de utvecklas inte och samhället stannar upp. Att kunna förse byarna med arbete, en socialplattform, ger samhällena nytt liv, ny kraft, livsvilja och mycket glädje. Inkomsten är en bonus som kommer på köpet.

Självklara rättigheter
På redQ jobbar vi för att alla våra anställda ska se sina rättigheter som en självklarhet. Rätten till lön, reglerade arbetsdagar och ledighet. Likaså att det inte får förekomma något tvång eller barnarbete, att kvinnor och män har lika värde och arbetsmiljön är säker och trygg. Vi ger stöd för utbildning och sjukvård och uppmuntrar föräldrarna att skicka sina barn till skolan.

Jobben tillbaka till byarna
Något som är speciellt och mycket starkt i Bangladesh är människors förkärlek till sitt ursprung, byarna de kommer ifrån, eller som deras förfäder kommer ifrån. Flytten till storstäderna splittrar familjerna och resulterar i många socioekonomiska problem. Genom att förlägga produktionen på landsbygden bidrar vi till att flytta jobben tillbaka till byarna där människor lever mer i harmoni med sina familjer i social gemenskap. I byarna behåller man också en stolthet och värdighet. Här går det inte att utnyttja någon till skillnad mot de arbetare som kuvats av förhållandena i städernas stora fabriker. Byarna är mer eller mindre självförsörjande tack vare sina jordbruk, men de beroende av inkomst för att bl a kunna skicka sina barn till skolan och för att kunna köpa den enklaste medicinen.

Påverkan
På redQ försöker vi hitta olika vägar för att bredda våra möjligheter till påverkan. Vi är bl a medlem i SBBC (Sweden Bangladesh Business Council) där vi glädjande nog får mycket positiv uppmärksamhet och bemötande från betydande personer på regeringsnivå i Bangladesh som uppskattar vad vi försöker åstadkomma.  En del av redQs intäkter går också till SOS barnbyar i Bangladesh.I samarbete med Granit är vi också med i ett projekt som heter QuizRR, ett digitalt träningsverktyg som tagits fram för att öka kunskapen om bl a arbetsrätt på produktionsfabriker i länder där detta inte efterlevs.

Lä mer om vår etiska profil här.

Läs fakta om Bangladesh här.

Spridd produktion
Material
Textil och garn
Miljöpolicy