Drivkraften för redQ är att göra skillnad. Vi tror på ett nytt sätt att göra affärer, ett sätt som är lönsamt för alla och som kan förändra villkoren för dem som har det tuffast. Bangladesh är ett land med enormt svåra livsvillkor för stora delar av befolkningen. Och det här de multinationella företagen exploaterar och utnyttjar arbetskraften som mest. Alltså är det självklart att det är just här vi ska finnas. Inte bara för att skapa arbetstillfällen utan också för att visa att affärer kan bedrivas på ett sätt som kommer alla till del. Att man som arbetsgivare har ansvar och skyldigheter och att man som arbetare har rättigheter.

redQs målsättning är att vara ett gott föredöme för textilindustrin genom att visa att det är lönsamt att ta ansvar. För redQ är affärsmässighet ett verktyg för att nå ekonomiska, sociala och ekologiska mål.

Ekonomiskt ansvar
För att vi ska expandera utan att kompromissa med våra värderingar väljer vi att växa i maklig takt. Vi ser det som en utmaning att ge fler människor på Bangladeshs landsbygd en stadig inkomst, samtidigt som det inte får ske på bekostnad av arbetsvillkoren eller miljön.

Socialt ansvar
redQs vision är att åstadkomma strukturell förändring. Därför tar vi socialt ansvar på ett ekonomiskt hållbart sätt och vill inspirera andra att ta efter. För oss är det viktigt att alla i värdekedjan, inte bara kunden, delar vårt engagemang och visionära arbete. Genom att vara del i produktionen och genom att köpa handgjord heminredning bidrar vi alla till att stärka kvinnornas ställning i byarna, förbättra arbetsvillkoren och minska miljöpåverkan.

 

Ekologiskt ansvar
redQ tillverkar heminredning av naturmaterial med minsta möjliga miljöpåverkan. Jute och rotting är hållbara alternativ till bomull respektive trä. Jute odlas utan jordbrukskemikalier och konstbevattning och rotting skördas i stående skogar. Materialen kräver ingen kemisk efterbehandling, istället tar vi tillvara hantverkarnas kunskap för att skapa vackra, praktiska och – i flera bemärkelser – hållbara produkter. Läs mer om vårt etiska engagemang här.