QuizRR Training Program

Barn och djur i fin by i Bangladesh
QuizRR, ett digitalt träningsverktyg

redQ har blivit utvalda att delta i QuizRRs pilotprojektet i Bangladesh. Väldigt roligt och lärorikt tycker vi och våra arbetare. Det är ett digitalt träningsverktyg som tagits fram för att öka kunskapen om bl a arbetsrätt ökad kunskap kring rättigheter och skyldigheter för båda anställda och chefer.