Bangladesh

Befolkning – Geografi – Klimat
Bangladesh utgörs av ett ett enormt deltalandskap. Här trängs en befolkning på 158 512 570 (2014) på 1/ 3 av Sveriges yta. Förutom några småstater är Bangladesh världens mest tätbefolkade land. Landskapet är mycket bördigt men låglänt med mäktiga floder som Brahmaputra och Ganges, klimatet är tropiskt och översvämmas (1 femtedel av landets yta) av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Sydvästmonsunen ger en av de högsta nederbördsmängderna i värden, över 2500mm per år.

Historia
I ungefär 3 000 år har Bengalen (Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen) utgjort en del av buddistiska, hinduiska, muslimska eller brittiska välden i Sydasien. 1757 besegrade britterna mogularmén och Bengalen blev en brittisk kronkoloni 1858. Av det brittiska väldet bildades 1947 två självständiga stater: Indien och Pakistan. Bengalen kom att delas, den östra delen tillföll Pakistan och kallades Östpakistan. 1971 bröt sig Östpakistan med indisk hjälp loss från Västpakistan och blev den självständiga staten Bangladesh.  År 1971 blev Bangladesh självständigt och snart uppstod stora problem med flyktingströmmar, fattigdom, svält och korruption

Ekonomi
Trots en stark ekonomisk utveckling sedan 1990 är Bangladesh ett mycket fattigt land och fortfarande beroende av bistånd. Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin (främst klädestillverkningen) har varit motorn i tillväxten på senare år, landet är en av världens största exportörer på området (konkurrensfördelen är den billiga arbetskraften).

Politik – Demokrati – Yttrandefrihet
Bangladesh är en parlamentarisk republik. Två partier byter av varandra sedan 1990-talet. Politiken präglas av bittra motsättningar, våldsamma demonstrationer, strejker och bojkotter av parlamentet. Korruption och politisk påverkan är stor inom statsförvaltningen och rättssystemet. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Press- och yttrandefrihet garanteras i författningen men i verkligheten är det intellektuella klimatet intolerant sedan 1990-talet, det politiska våldet slår mot medierna och detta leder till självcensur.

Jordbruk –  sociala förhållanden
Deltalandskapet är bördigt, vattentillgången är god och näringsrika avlagringar från högre belägen mark gödslar jordbruket. Ris är den viktigaste grödan.
Sedan självständigheten har stora framsteg gjorts vad gäller livsvillkor för befolkningen. Medellivslängden har ökat, fattigdomen och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler människor har tillgång till rent vatten. Stor satsning har gjorts på utbildning på senare år och de flesta barn går åtminstone några år i skolan. I befolkningen som helhet är nära hälften analfabeter. Särskilt kvinnor och folk på landsbygden släpar efter med läskunnigheten.

Bengalen
Grundbulten i den bengaliska identiteten är det gemensamma språket bengali / bangla. Folket har en stark anknytning till livet i byarna, även de som inte bor kvar i den by de eller deras förfäder kommer ifrån.
Text hämtad hos Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Bilder redQ AB