redQs mål är att ha en god inverkan på alla områden. Alltså accepterar vi ingenting i vår produktions om är skadligt eller negativt för människor, djur och natur.

Vår miljöpolicy omfattar följande punkter:

Råmaterial: Vi använder inte material som producerats på land som kan användas för odling av mat. Konstbevattning och besprutning av kemikalier accepterer vi inte heller. Läs mer om våra material här.

Produktion: Skadliga kemikalier får inte förekomma eller associeras med redQs produktionsanläggningar och produkter.

Logistik och distribution: Vi väljer vi sjöfrakt med minst miljöpåverkan.

Spridd produktion
Material
Textil och garn
Etiskt engagemang
Bangladesh